Prowadzę PSYCHOTERAPIĘ INDYWIDUALNĄ, PSYCHOTERAPIĘ RODZIN oraz PAR.

W pracy z rodzinami pracuję w podejściu systemowym, pomagając przezwyciężać trudności we wzajemnych relacjach, problemy wychowawcze, trudności w komunikacji oraz związane z kryzysami w rodzinie min. : wynikające z choroby jednego z członków rodziny, zagrożonych rozwodem, separacją lub chcących przejść przez rozwód tak, by rozstanie było jak najmniej bolesne.
Terapia par skierowana jest do osób przeżywających kryzysy w związku związane min. z takimi trudnościami jak: problemy w komunikacji, narastające konfliky, doświadczających zdrady partnera, borykających się z problemami seksualnymi, agresją, doświadczających przemocy.
Terapia indywidualna osób dorosłych oraz młodzieży, skierowana jest do klientów borykających się z trudnościami w funkcjonowaniu,wynikającymi min z zaburzeń osobowości, zaburzeń nastroju,zaburzeń odżywiania, zaburzeń psychosomatycznych, cierpiących z powodu trudności w relacjach interpersonalnych, doświadczających kryzysów życiowych, nieradzących sobie z emocjami, żyjących w ciągłym napięciu i stresie oraz klientów LGBT, przeżywających rozmaite kłopoty osób nieheteronormatywnych, potrzebujących pomocy w akceptacji siebie i swojej orientacji seksualnej.

Specjalista Dagmara Karpowicz

Rezerwacja wizyt pod numerem tel.: +48 783 219 918