Konstanty Butejko (1923 – 2003) urodził się na Ukrainie, w 1946 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie medycznym w Moskwie.

W czasie studiów głównie interesował się nadciśnieniem tętniczym na które sam cierpiał. Mimo leczenia nie dawano mu szans, rokowania były złe. Butejko zdeterminowany, aby odkryć przyczynę choroby, na podstawie obserwacji pacjentów na oddziale szpitalnym doszedł do wniosku, że stan zdrowia wiąże się bezpośrednio z częstotliwością oddechów, a poprawa stanu zdrowia możliwa jest poprzez świadomą kontrolę oddechu. Doszedł do wniosku, że przyczyną choroby jest ciężki, głęboki oddech i hiperwentylacja.

W latach 60 tych XX wieku poświęcił się całkowicie badaniu wpływu nawyków oddechowych na stan zdrowia, wkrótce stał się sławny przyjmując tysiące pacjentów z całej Rosji, którzy w jego metodzie upatrywali nadziei na wyzdrowienie miedzy innymi z astmy czy chorób serca.

To doktor Butejko jako pierwszy zwrócił uwagę na paradoks hiperwentylacji i jego wpływ na stan zdrowia – im więcej oddychamy, tym bardziej jesteśmy niedotlenieni – nasz organizm wymaga bowiem odpowiedniego poziomu dwutlenku węgla (Co2), aby normalnie funkcjonować.