MonikaMasażysta i instruktor Lomi Lomi Nui i polinezyjskiego masażu Kahi Loa, praktyk Integracji Oddechem i Integrującej Obecności, certyfikowany terapeuta kwantowy wykorzystujący w swojej pracy poznane metody transformacji (m.in. metodę Theta Healing, Dwupunkt, energetyczną Formę, terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach oraz mediację).

„Dzięki wieloletniej pracy nad sobą oraz doświadczeniom zdobytym na różnorodnych warsztatach i kursach rozwoju osobistego od 2005 r. poznaję i doświadczam na poziomie fizycznym, emocjonalnym i duchowym najbardziej efektywne narzędzia przebudzania potencjału ludzkiego, poszerzania świadomości oraz wewnętrznej transformacji umożliwiające odnalezienie harmonii, doświadczenie wewnętrznej Mocy, Miłości, Radości i Wolności. W swojej pracy przeprowadzam ludzi z poziomu intelektu (umysłu i myślenia) do poziomu czucia do Serca – miejsca, w którym możliwe jest odnalezienie własnej Prawdy, skontaktowanie się i uwolnienie stłumionych uczuć i emocji, dostrzeżenie i zaspokojenie potrzeb, a także odkrycie dotychczasowych schematów funkcjonowania i postępowania.
W trakcie prowadzonych przeze mnie sesji ludzie sami docierają i odkrywają blokady utrudniające ich funkcjonowanie – ja jestem obecna w tym procesie, prowadzę go i tworzę przestrzeń, w której możliwe jest bezpieczne skonfrontowanie się z własnym Cieniem i odnalezienie Światła oraz wewnętrznej Mocy, które były od zawsze. Metody pracy dobieram intuicyjnie i indywidualnie do każdego człowieka.
W swojej pracy wykorzystuję m.in.: oddech, wizualizację, pracę z Wewnętrznym Dzieckiem, pole matrycy energetycznej, pole ustawień systemowych, energetyczną Formę, masaże, terapię dźwiękiem i wiele innych w zależności od zapotrzebowania i konkretnej sytuacji. Prowadzone przeze mnie działania ukierunkowane są przede wszystkim na zharmonizowanie Ciała, Umysłu i Duszy.
Zawodowo od ponad 15 lat wykładam na uczelni wyższej – obecnie na Uniwersytecie Gdańskim, wcześniej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – przedmioty związane z profilaktyką, resocjalizacją i penitencjarystyką.
Moje zainteresowania naukowo – badawcze dotyczą funkcjonowania kobiet i mężczyzn w warunkach izolacji więziennej, oddziaływań naprawczych podejmowanych wobec osadzonych a także tematyka środowiska rodzinnego i jego dysfunkcjonalności. Szczególnym zainteresowaniem obejmuję losy życiowe kobiet odbywających karę pozbawienia wolności – obecnie także temat szeroko rozumianej kobiecości.
Posiadam 10 letnie doświadczenie jako kurator sądowy dla dorosłych w pracy z ludźmi wykluczonymi społecznie.
Obecnie prowadzę także szkolenia dla funkcjonariuszy więziennych w zakresie tworzenia i realizacji programów resocjalizacyjno – readaptacyjnych.
Od 2014 r. łącząc swoje zainteresowania zawodowe z pasją realizuję w Zakładzie Karnym w Grudziądzu dla odbywających tam karę kobiet autorski warsztat świadomej pracy z Ciałem, Umysłem i Duszą „HARMONIA CUDu”.

Monika Marczak

Zapisy pod numerem: + 48 509 288 997 (podczas rozmowy proszę powołać się na Akademię Świadomego Człowieka)