Coaching to profesjonalnie prowadzony cykl rozmów, w którym klient stopniowo rozwija swoje kompetencje (wiedzę, umiejętności i postawy) w zakresie nowego, zdrowego sposobu odżywiania i stylu życia.

Coach pomaga zrozumieć potrzeby żywieniowe klienta oraz stworzyć taki plan odżywiania, który będzie odpowiadał jego stylowi życia. Coach wspiera klienta na drodze zmiany.

Istotą coachingu jest wzbudzenie motywacji do zmiany na trzech płaszczyznach: odżywiania, postępowania i zachowania.

Rolą Coacha jest pomoc i wsparcie w:

  • wyznaczaniu celów i określaniu planu działania
  • podjęciu decyzji o zmianie określonego zachowania;
  • nazywaniu przeszkód utrudniających proces zmiany;
  • wykorzystywaniu własnych zasobów klienta;
  • korekcie (jeśli istnieje potrzeba) błędnych informacji i profesjonalny mentoring dietetyczny,
    po to, by wzmocnić i wesprzeć klienta.