Paweł Harendarz

Masaż energetyczno-relaksacyjny

Paweł Harendarz

Certyfikowany masażysta Lomi Lomi Nui

Lomi Lomi Nui jako baza do pracy z ciałem poprzez masaż jest realną sposobnością umożliwiającą zbalansowanie energetyki człowieka.
Wspólna przestrzeń spotkania w polu bezwarunkowej miłości ,akceptacji i koncentracji uwagi na chwili obecnej, jest stworzeniem odpowiednich warunków dla przejawienia się uzdrowicielskiego potencjału zapisanego w naszej esencji.
Każdy człowiek jest kompletny i posiada wszystko co potrzebne do samo uzdrowienia siebie z wyższego poziomu swojego jestestwa jako Istota wielowymiarowa, wieczna i nieśmiertelna.

Moją rolą i zadaniem na dany moment rozumienia tego procesu, jest wytworzenie odpowiedniego środowiska dla przejawienia się tego potencjału, poprzez wprowadzenie człowieka w stan głębokiego relaksu i intencjonalne połączenie ze Źródłem.
Po zainicjowaniu procesu, w trakcie masażu następuje przepływ energii/informacji źródłowej, która jest zasileniem w pasma wibracyjne najbardziej potrzebne w danym momencie. Lomi Lomi Nui przede wszystkim jest bardzo przyjemnym masażem całego ciała, głęboko relaksacyjnym, charakteryzującym się swoistą miękkością i delikatnością.
Zawiera w sobie także elementy rozciągania ciała, jak również pracę poprzez rotacją stawów w których gromadzi się wiele napięć. Głęboko zrelaksowane po masażu ciało jest normą. W jego tle natomiast może zadziać się coś dużo więcej, co w zasadzie również współzależy od danego człowieka i jego gotowości na pozbycie się starych wzorców i otwarcie na nową informację. W moim odczuciu masaż ten może pełnić role wspomagającą jak również być kompleksową metodą umożliwiającą zharmonizowanie pola energetycznego człowieka.”

Przewiń do góry