Roczna intensywna grupa psychoterapeutyczno – rozwojowa Gdańsk

Kiedy:
4 Październik 2019@17:00 – 6 Październik 2019@14:00
2019-10-04T17:00:00+02:00
2019-10-06T14:00:00+02:00
Gdzie:
Gdańsk (Oliwa) ul. Kaprów 3a/16, I piętro
Akademia Świadomego Człowieka

Potrzebujesz psychoterapii?
Masz takie myśli? Ktoś Ci to sugeruje?

GDAŃSK
Ogłaszamy nabór do rocznej:
INTENSYWNEJ GRUPY
PSYCHOTERAPEUTYCZNO – ROZWOJOWEJ w Gdańsku

Grupa prowadzona będzie w podejściu integratywnym w oparciu o psychoterapię Gestalt

Gdańsk; 180 h: 10 zjazdów po 18h;
piątek 17.00 – niedziela 14.00;
październik 2019 – czerwiec 2020

PO CO:
Grupa jest mikroświatem, lustrem, w którym ujawniają się sposoby funkcjonowania osoby i wchodzenia w relacje. Dzięki temu terapia grupowa jest skuteczną metodą psychoterapeutyczną, która prowadzi do integracji i zmiany.

Terapia grupowa obejmie:
– proces relacji interpersonalnych
– pracę nad indywidualnymi problemami w kontakcie z psychoterapeutą i w oparciu o grupę
– eksperymenty psychoterapii Gestalt
– pracę z myślami, emocjami i ciałem
– elementy warsztatów

tak, abyś w atmosferze szacunku i bezpiecznych warunkach mogła / mógł:
– budować i rozwijać świadomość siebie
– doświadczyć siebie w relacjach i odkryć powtarzające się schematy
– doświadczyć wsparcia grupy
– ćwiczyć i rozwijać komunikację interpersonalną
– powiązać swoją historię z bieżącym funkcjonowaniem
– eksperymentować z nowymi sposobami radzenia sobie i wchodzenia w kontakt
– szukać swojej autentyczności i ekspresji
– przekraczać ciążące schematy
– uczyć się m.in. wyrażać, sięgać, prosić, przyjmować, odmawiać, troszczyć
– rozpoznawać i szanować granice – swoje i innych
– poznawać siebie i swój udział w przydarzających się sytuacjach
– brać odpowiedzialność za swoje życie
– pracować nad rozwiązaniem swoich problemów.

DLA KOGO:
Grupa przeznaczona jest dla osób zaciekawionych poznaniem siebie, zdecydowanych na udział w całym cyklu spotkań i na intensywną pracę nad sobą w kontakcie z psychoterapeutą, w oparciu o grupę i proces grupowy.
Zapraszamy osoby dorosłe niezależnie od etapu życia, stanu cywilnego, pozycji społecznej, stanowiska, płci i poglądów.
Terapia grupowa skierowana jest do osób:
● zmagających się z problemami emocjonalnymi i osobowościowymi, depresją, zaburzeniami lękowymi, poszukujących rozwiązań i korzystniejszych sposobów radzenia sobie
● obciążonych niewyjaśnionymi, niedokończonymi sprawami
● czujących, że utknęły w niesatysfakcjonującej lub nawet raniącej sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej, w związku
● pragnących odnaleźć, co to znaczy żyć w zgodzie ze sobą w różnych obszarach.

Wcześniejsze doświadczenie w psychoterapii własnej nie jest konieczne.
Udział w grupie nie wyklucza jednoczesnego uczestniczenia w terapii indywidualnej z innym psychoterapeutą, choć połączenie to powinno być omówione i rozważone z terapeutami prowadzącymi grupę.
Ilość uczestników: ilość miejsc ograniczona do maksymalnie 16 osób

Elementy warsztatów obejmą przede wszystkim zagadnienia:
1. Grupa jako mikrospołeczność. Proces grupowy – jak go rozumieć i obserwować.
2. Rozpoznawanie, przeżywanie, ruch i ekspresja uczuć.
3. Rozpoznawanie powiązań między myślami, uczuciami i ciałem.
4. Komunikacja w relacji JA – TY.
5. Doświadczenie siebie w kontakcie JA – TY.
6. Znaczenie dziecięcych i innych przeszłych doświadczeń na bieżące funkcjonowanie.
7. Potrzeby rozwojowe dziecka tzn. moje w dzieciństwie.
8. Ja w relacjach / związkach / zależnościach.
9.Granice w relacjach.
10. Podejmowanie odpowiedzialności.
(Wymienione zagadnienia nie stanowią tematów poszczególnych zjazdów.)

MIEJSCE I TERMINY:
Gdańsk
Struktura zjazdu:
piątek 17.00 –20.00
sobota 9.00 – 19.00 (w tym 1,5h przerwy obiadowej)
niedziela 9.00 – 14.00

Terminy wszystkich zjazdów i szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przesłane mail’em.

OPŁATY:
Rezerwacja miejsca w grupie następuje po wpłaceniu zaliczki w wysokości 500 zł.
Koszt całego cyklu zależy od trybu regulowania płatności.

Zapłata w dwóch ratach – 4500 zł (25 zł/h):
500 zł zaliczka (zwrotna 50 % przy wycofaniu przed 1 września 2019, później niezwrotna)
2000 zł płatne do 10.09.2019
2000 zł płatne do 05.02.2020

Dziesięć rat płatnych do czwartku dwa tygodnie przed każdym zjazdem – 5000 zł:
500 zł zaliczka (zwrotna 50 % przy wycofaniu przed 1 września 2019, później niezwrotna)
0 zł – pierwszy zjazd
500 zł – kolejne zjazdy

W przerwach dostępna jest kawa i herbata. Opłata nie obejmuje obiadu i ewentualnego noclegu.
Numer konta: 87 1090 1346 0000 0001 3260 5592
Tytuł: Grupa Gdańsk imię i nazwisko – zaliczka

Deklaracja udziału w grupie po wpłacie zaliczki jest wiążąca do obecności na wszystkich grupach. W przypadkach losowych dopuszczalna jest jedna nieobecność.
Nieobecność nie zwalnia z płatności.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia należy wysyłać na adres: grupy@adunum.pl
Przyjęcie do grupy poprzedzone będzie konsultacją z psychoterapeutkami. Konsultacja ma służyć rozpoznaniu, czy taka forma psychoterapii jest w danym momencie właściwa dla danej osoby.
Termin konsultacji będzie uzgadniany telefonicznie po zgłoszeniu zainteresowania grupą. Koszt konsultacji to 150 zł.

PROWADZENIE:
MARLENA KRUPA, tel. 602 66 44 65
Psychoterapeutka Gestalt oraz mediator rodzinny; członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie jako psychoterapeutka. Prowadzenia psychoterapii indywidualnej, par i grupowej uczyła się m.in. na czteroletnim całościowym podyplomowym szkoleniu: Szkoła Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych Gestalt organizowanym przez Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Ukończyła też kurs “Terapia małżeństw i par w ujęciu systemowym”, kurs “Systemowe rozumienie rodziny” cz.I, kurs Chrześcijańskiej Terapii Integralnej (ChTI). Ukończyła dwuletnią Szkołę Filozofii im. św. Tomasza z Akwinu. Odbyła staż kliniczny w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. Przez trzynaście lat organizowała i koordynowała funkcjonowanie Poradni Rodzinnej u Dominikanów w Gdańsku.
Więcej: http://www.adunum.pl/index.php/o-mnie

SYLWIA WOJTYSIAK, tel. 695 711 678
Certyfikowana psychoterapeutka (certyfikat polski i europejski ), certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień. Pedagog, socjoterapeutka, specjalistka w zakresie seksuologii. Wykładowca i trener. Pracuje w podejściu integratywnym w oparciu o holistyczne rozumienie człowieka i psychoanalityczne i psychodynamiczne koncepcje rozumienia mechanizmów psychicznych. Wykorzystuje podejście psychoterapii systemowej oraz poznawczo – behawioralnej. Stosuje również techniki Gestalt i pracę z ciałem.
Psychoterapię prowadzi indywidualnie i grupowo. Prowadzi psychoterapię par/małżeństw oraz rodzin, a także psychoterapię dzieci i młodzieży.
Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej,
Kierowniczka Poznańskiego Ośrodka Psychoterapii Integratywnej, dyrektorka Wielkopolskiej Szkoły Psychoterapii Integratywnej, właścicielka i dyrektorka Wielkopolskiego Centrum Szkoleń i Psychoterapii, kierownik poradni leczenia profilaktyki i leczenia uzależnień Monar. Delegat PTPI w Polskiej Radzie Psychoterapii i European Association for Psychotherapy (https://www.europsyche.org/) i European Association of Integrative Psychotherapy (http://www.euroaip.eu/).
Stworzyła i rozwija psychokinoterapię© – autorską metodę wykorzystania filmu w pracy psychoterapuetycznej, którą od 2014r prowadzi w Psychoterapeutycznym Klubie Filmowym® w Poznaniu.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Więcej: http://integratywny.pl/zespol/